przed ślubem

Przedślubna lista formalności – o tym musisz pamiętać!

Już w chwili zaręczyn para zwykle wie, na jaki rodzaj ślubu się zdecydować. Nie oznacza to jednak, że zdaje sobie sprawę z formalności, jakie będzie musiała załatwić, aby do niego doszło. Warto więc odpowiednio wcześnie usystematyzować wiedzę na ich temat.

Formalności związane ze ślubem konkordatowym

Formalności związane ze ślubem konkordatowym załatwia się w parafii, w której ma się on odbyć. Wizytę w niej warto przy tym odbyć już z niezbędnymi w tym celu dokumentami. Najważniejszym z nich są aktualne metryki chrztu, niezbędne są jednak również dowody osobiste, ostatnie świadectwa katechizacji, świadectwa bierzmowania, zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w kursie przedmałżeńskim oraz zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa wydane przez Urząd stanu Cywilnego. Brak tego ostatniego nie uniemożliwia zawarcia ślubu kościelnego, sprawia jednak, że sam ślub nie pociąga za sobą skutków cywilnoprawnych. W szczególnych okolicznościach narzeczeni powinni przedstawić tak zwaną licencję, a więc pisemną zgodę na zawarcie związku małżeńskiego w innej parafii. Licencja jest niezbędna wówczas, gdy ślub ma miejsce w parafii innej niż ta, z której pochodzą narzeczeni. Na podstawie tych dokumentów przygotowuje się protokół przedślubny, a para otrzymuje dwie kartki – niezbędną do ogłoszenia zapowiedzi (w parafiach obojga narzeczonych) oraz tą, na której para uzyska potwierdzenie odbycia dwukrotnej spowiedzi przedmałżeńskiej.

czeklista

Formalności związane ze ślubem cywilnym

Formalności związane ze ślubem cywilnym załatwia się w Urzędzie Stanu Cywilnego, w którym ma odbyć się ceremonia. Dokumenty, które należy zgromadzić różnią się w zależności od stanu cywilnego i wieku przyszłych małżonków. Panna i kawaler powinni dostarczyć skrócony odpis aktu urodzenia oraz dowód osobisty, jeśli zaś panna ma mniej niż 18, a więcej niż 16 lat – postanowienie sądu rodzinnego, który zezwala na zawarcie małżeństwa. Rozwodnicy muszą dostarczyć skrócony odpis aktu urodzenia, w którym pojawi się adnotacja o rozwodzie, a wdowcy – skrócony odpis aktu zgonu współmałżonka.